Hành Trình

Chỉ có 1 đêm ở Tokyo trước khi chuyển tiếp sang thành phố khác, hoặc một chuyến viếng thăm ngắn ở thủ đô đông đúc nhất thế giới…

Đọc tiếp...