Bộ kimono giản dị, khiêm tốn truyền thống của Nhật Bản ra đời từ hàng nghìn năm trước, trong thời kỳ Heian. Mặc dù không còn là lựa…