CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

NhatBan101.com cung cấp các thông tin hữu ích về du lịch Nhật Bản cho người Việt Nam. Chúng tôi không thu thập các thông tin cá nhân hay lưu giữ lại các thông tin khác khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Các thông tin trên NhatBan101.com được cập nhật tại thời điểm bài được viết, các thông tin có thể thay đổi chúng tôi sẽ cố gắng để cập nhật thông tin mới và tin cậy nhất cho độc giả.

Việc trích dẫn hoặc đăng lại thông tin từ NhatBan101 đều được cho phép với điều khoản ràng buộc cần ghi rõ trích dẫn nguồn từ NhatBan101.com

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến bản quyền thông tin, xin vui lòng liên hệ với ban biên tập tại địa chỉ email lienhe@nhatban101.com

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ xung Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Bản Chính Sách Bảo Mật mới nhất sẽ luôn được công khai trên trang NhatBan101.com của chúng tôi.