Việc tìm tới một địa chỉ ở Tokyo có thể rất khó khăn và rất dễ gây nhầm lẫn, với một hệ thống địa chỉ độc đáo và thiếu rất nhiều tên đường. Trong thành phố này, chỉ có một số ít con đường chính và khu phố mua sắm có tên, như Meiji-dori và Takeshita-dori. Những nơi khác, thay vì dùng tên đường, họ đặt tên cho các khu vực và gán số cho các quận hoặc khu vực nhỏ bên trong đó. Họ gọi chúng là “chome”. Ví dụ: Aoyama It-chome chính là Aoyama (Quận) 1.

Vì vậy, nếu bạn sử dụng bản đồ, bạn nên tìm khu vực chính trước và sau đó tìm tiếp bên trong nó. Ví dụ với địa chỉ 5-9-9 Hiroo, Shibuya: đầu tiên bạn cần xác định khu vực chính (số đầu tiên và tên khu vực) – Hiroo 5-chome. Sau đó là khu vực nhỏ bên trong, chính là con số thứ hai – 9. Cuối cùng là địa chỉ của tòa nhà, con số thứ ba – 9. Địa chỉ có thể có tên tòa nhà hoặc số nếu đó là một khu dân cư đông đúc.

Tuy nhiên có một điều khó hiểu, là con số được đánh cho khu vực nhỏ thường tuân theo thứ tự chúng được xây dựng hoặc thời gian khu đất đó được đăng ký, chẳng hạn như địa chỉ số 26 có thể nằm ngay bên cạnh địa chỉ số 57. Chính vì vậy, Google Maps chính là một phát minh đã “cứu rỗi” du khách và cả người dân địa phương mỗi khi cần phải tìm đường tới địa điểm nào đó.

Theo Kirsty Bouwers/ TimeOut Tokyo
Ảnh: Ryugi/ Pixta