Triển lãm đặc biệt về Doraemon sẽ được tổ chức ở Kyoto vào mùa hè 2020 và được dự đoán sẽ trở thành một trong những sự kiện…